Strategisch
management
op bouwprojecten

Overzicht in de chaos

Het gedetailleerd uiteenrafelen van de ontwerp- en bouwopgave zorgt voor het noodzakelijke overzicht en geeft inzicht in de risico’s.

Bewezen aanpak

Met een selectie op kennis én karakter, glasheldere communicatie, prikkelende contracten en continue bijsturing wordt een succesvol verloop van het bouwproces geborgd.

Inzicht in belangen

Een ruime werkervaring bij zowel aannemer als opdrachtgever en intensieve samenwerking met ontwerpers zorgt voor de kennis over ieders standpunt.

Lees meer

Case: Amsterdam Centraal

Hoe realiseer je 20.000 m2 nieuw stationsgebied binnen budget en op tijd? In een omgeving waarin dagelijks 275.000 passanten ongehinderd en veilig willen reizen, de bevoorrading van tientallen winkels niet in gevaar mag komen en de schoonmaak ongestoord door moet gaan. En dat terwijl boven, onder, naast en in het werkgebied diverse nevenprojecten gelijktijdig in uitvoering zijn.

Lees long read

‘In zijn omgang met zowel interne als externe relaties was Bart voor ons een voorbeeld in klantvriendelijk gedrag.’

Fred de Jonge, Directeur BAM Utiliteitsbouw, Regio Rotterdam

‘Hierbij spreek ik mijn waardering uit voor de uitstekende manier waarop je met je bedrijf de werkzaamheden hebt uitgevoerd ten behoeve van ons project ‘Stadskantoor Leyweg.’

Dick Lok, Adjunct-Directeur BAM Utiliteitsbouw, Regio Rotterdam

‘De bouw van de poortvrije passages onder Amsterdam Centraal is in recordtempo uitgevoerd en vooral zonder gedoe. Zowel opdrachtgevers NS en ProRail als bouwer BAM geven het project een dikke acht voor de uitvoering, de samenwerking en het verloop.’

Cobouw 2013

‘Bart heeft op onnavolgbare wijze dit gehele proces geleid…vanaf de start van de aanbesteding tot aan de eindafrekening een setting van partnerschap gecreëerd met aannemer Kondor Wessels Amsterdam..en een strakke financiële huishouding gevoerd waardoor dit immens complexe project binnen budget afgerond is.’

Irma Winkenius, projectdirecteur NS Stations

‘De eindkwaliteit van het project was hoog, terwijl tegelijkertijd de kosten binnen het overeengekomen budget gebleven zijn.’

Sebastiaan de Wilde, directeur Stationsontwikkeling en Onderhoud, NS Stations

Meer informatie?

Elk project is anders. Ik bespreek uw project graag tijdens een vrijblijvende kennismaking.

Neem contact op