Strategisch
management
op bouwprojecten

Overzicht in de chaos

Gedetailleerd uiteenrafelen wat, hoe, wanneer, met welke partijen en binnen welk budget moet worden gerealiseerd en wat daarbij onzeker of risicovol is, geeft het noodzakelijke overzicht en de gelegenheid om een project eenvoudig te houden.

Optimaal resultaat

Glasheldere communicatie, een selectie op kennis én karakter, prikkelende contracten, teamcoaching en continue bijsturing borgen een optimaal verloop van het bouwproces.

Inzicht in belangen

Intensieve samenwerking met gebruikers en ontwerpers en een ruime werkervaring aan zowel aannemerskant als opdrachtgeverszijde zorgt voor kennis over ieders standpunten.

Lees meer

Case: Amsterdam Centraal

Hoe realiseer je 20.000 m2 nieuw stationsgebied binnen budget en op tijd? In een omgeving waarin dagelijks 275.000 passanten ongehinderd en veilig willen reizen, de bevoorrading van tientallen winkels niet in gevaar mag komen en de schoonmaak ongestoord door moet gaan. En dat terwijl boven, onder, naast en in het werkgebied diverse nevenprojecten gelijktijdig in uitvoering zijn.

Lees long read

‘Bart heeft op onnavolgbare wijze dit gehele proces geleid…vanaf de start van de aanbesteding tot aan de eindafrekening een setting van partnerschap gecreëerd met aannemer Kondor Wessels Amsterdam..en een strakke financiële huishouding gevoerd waardoor dit immens complexe project binnen budget afgerond is.’

Irma Winkenius, projectdirecteur NS Stations

‘De Universiteit van Amsterdam heeft voor de komende jaren een contract afgesloten met ‘IsolveProblems’ en ‘BOAG Advies en Management’ om de directievoering en het toezicht te verzorgen voor de realisatie van de nieuwe Universiteitsbibliotheek.’

Universiteit van Amsterdam

‘De bouw van de poortvrije passages onder Amsterdam Centraal is in recordtempo uitgevoerd en vooral zonder gedoe. Zowel opdrachtgevers NS en ProRail als bouwer BAM geven het project een dikke acht voor de uitvoering, de samenwerking en het verloop.’

Cobouw 2013

‘De door Bart Daalder geïnitieerde open en transparante samenwerking, met respect voor elkaars belangen, was van doorslaggevende aard om het werk LAB42 tot een succesvol eind te brengen.’

Marc van Velthoven, hoofd realisatie Visser & Smit

‘Hierbij spreek ik mijn waardering uit voor de uitstekende manier waarop je met je bedrijf de werkzaamheden hebt uitgevoerd ten behoeve van ons project ‘Stadskantoor Leyweg.’

Dick Lok, Adjunct-Directeur BAM Utiliteitsbouw, Regio Rotterdam

‘De eindkwaliteit van het project was hoog, terwijl tegelijkertijd de kosten binnen het overeengekomen budget gebleven zijn.’

Sebastiaan de Wilde, directeur Stationsontwikkeling en Onderhoud, NS Stations

‘In zijn omgang met zowel interne als externe relaties was Bart voor ons een voorbeeld in klantvriendelijk gedrag.’

Fred de Jonge, Directeur BAM Utiliteitsbouw, Regio Rotterdam

Meer informatie?

Elk project is anders. Ik bespreek uw project graag tijdens een vrijblijvende kennismaking.

Neem contact op