Aanpak

Optimaal resultaat

Ontwerpen en bouwen zijn complexe activiteiten. Een bouwwerk is een eindproduct en prototype ineen en dat brengt per definitie risico’s met zich mee. Daarnaast wordt een project gerealiseerd door een tijdelijk en speciaal voor het project opgericht samenwerkingsverband, waardoor onderling vertrouwen niet direct is gegarandeerd. Betrokkenen zijn daardoor geneigd hun eigenbelang voorop te stellen, ook al leidt dat tot een suboptimale uitkomst voor allen: het prisoner’s dilemma in de bouw. Via onderstaande stappen wordt deze dynamiek ontzenuwd en het optimale resultaat alsnog behaald.

Glasheldere communicatie

De eindeloze hoeveelheid aan informatie en de vele variabelen daarbinnen leiden in een ontwerp- en bouwproces gemakkelijk tot gordiaanse knopen en Babylonische spraakverwarringen. Die zijn te voorkomen door de opgave – wat, hoe, wanneer, met welke partijen en binnen welk budget moet worden gerealiseerd en wat daarbij onzeker of risicovol is – eenvoudig te houden, gedetailleerd uiteen te rafelen en glashelder naar alle betrokkenen te communiceren.

Selectie op kennis én karakter

De talloze betrokkenen van verschillende disciplines kunnen een project maken of breken. Niet alleen door de kwaliteit van geleverde kennis over esthetica, constructie, installatietechniek, regelgeving, materiaalkeuze of bouwmethodiek. Maar ook door de mate waarin zij geneigd zijn goed te luisteren, zich in de ander te verdiepen en het vermogen hebben om onvermijdelijke conflicten soepel op te lossen. Een zorgvuldige selectie is daarom essentieel.

Prikkelende contracten én teamcoaching

Alle ingebrachte goede bedoelingen, verwachtingen en intenties worden het best gewaarborgd in op maat gemaakte overeenkomsten waarin belangen worden gesynchroniseerd, risico’s evenwichtig worden verdeeld, goed gedrag rijkelijk wordt beloond en niet-coöperatief gedrag bestraft. Maar uiteindelijk valt of staat een project bij de manier waarop bij elkaar gebrachte partijen en personen samenwerken en dat vereist aandacht voor teamdynamiek.

Continue bijsturing

Papier is geduldig en de praktijk altijd weerbarstiger dan de theorie, waardoor het verloop van de werkzaamheden nooit voor 100% kan worden voorspeld en vastgelegd. Nadat het project op gang is gebracht moeten afspraken daarom continu worden bijgestuurd. Essentieel hierbij is reflectie en vertrouwen en dat bereik je het beste in een klein comité van projectverantwoordelijken.

Meer informatie?

Elk project is anders. Ik bespreek uw project graag tijdens een vrijblijvende kennismaking.

Neem contact op