Over mij

"Een daadkrachtige en gemoedelijke projectmanager"

Mijn naam is Bart Daalder, een daadkrachtige en tegelijkertijd gemoedelijke projectmanager. Ik heb een ruime ervaring in het leiden van bouwprojecten aan zowel aannemers- als opdrachtgeverszijde, bij onder andere BAM en NS Stations. Deze praktijkervaring combineer ik met theoretische inzichten en daardoor ga ik weloverwogen te werk.

In 2001 ben ik afgestudeerd in de specialisatie ‘Bouwen en bouwprocessen’ van de opleiding Civiele Technologie & Management aan de Universiteit Twente. Deze studie biedt een breed perspectief op de bouwsector met als doel om de samenwerking te verbeteren en faalkosten te verminderen.

In de praktijk leerde ik als werkvoorbereider en projectleider niet alleen het echte bouwvak, maar ook dat een bouwproject lang niet altijd soepel verloopt. Met name door de verschillende belangen, denkpatronen en communicatiestijlen van de talloze betrokkenen: opdrachtgever, juristen, directievoerders, kostendeskundigen, aannemers, onderaannemers, architecten, constructeurs en installatieadviseurs.

Als opdrachtgever had ik de kans de samenwerking tussen al deze partijen naar beste inzicht vorm te geven en te ontdekken wat de cruciale elementen zijn voor een succesvol bouwproject. Ervaring die ik ook graag inzet op uw project. Voor een beter resultaat en meer werkplezier!

mijn linkedin profiel

Meer informatie?

Elk project is anders. Ik bespreek uw project graag tijdens een vrijblijvende kennismaking.

Neem contact op